• Голяма крастава жаба
    Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

  • Голяма крастава жаба
    Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

  • Зелена крастава жаба
    Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)