• Червеноглава сврачка
  Lanius senator

 • Червеногърба сврачка
  Lanius collurio

 • Сива сврачка
  Lanius excubitor

 • Черночела сврачка
  Lanius minor

 • Белочела сврачка
  Lanius nubicus