• Елов певец
  Phylloscopus collybita

 • Голямо черноглаво коприварче
  Sylvia atricapilla

 • Малко белогушо коприварче
  Sylvia curruca

 • Елов певец
  Phylloscopus collybita

 • Червеногушо коприварче
  Sylvia cantillans

 • Орфеево коприварче
  Sylvia hortensis

 • Тръстиково шаварче
  Acrocephalus arundinaceus

 • Голямо белогушо коприварче
  Sylvia communis

 • Буков певец
  Phylloscopus sibilatrix

 • Градинско коприварче
  Sylvia borin

 • Свилено шаварче
  Cettia cetti

 • Блатно шаварче
  Acrocephalus scirpaceus

 • Брезов певец
  Phylloscopus trochilus

 • Водно шаварче
  Acrocephalus paludicola

 • Малко черноглаво коприварче
  Sylvia melanocephala

 • Голям маслинов присмехулник
  Hippolais olivetorum