• Сирийски кълвач
  Dendrocopos syriacus

 • Голям пъстър кълвач
  Dendrocopos major

 • Черен кълвач
  Dryocopus martius

 • Зелен кълвач
  Picus viridis

 • Малък пъстър кълвач
  Dendrocopos minor

 • Сив кълвач
  Picus canus