• Природен парк “Врачански Балкан”
  Vrachanski Balkan

 • Природен парк “Врачански Балкан”
  Vrachanski Balkan

 • Защитена местност "Каменните гъби"
  Kamennite gabi

 • Защитена местност "Каменните гъби"
  Kamennite gabi protected area

 • Природна забележителност "Побити Камъни"
  Pobiti kamani

 • Защитена местност "Калимок-Бръшлен"
  Kalimok- Brashlian

 • Природен парк “Врачански Балкан”
  Vrachanski Balkan

 • Крушунските водопади, Маарата
  Krushunski waterfalls

 • Крушунските водопади, Маарата
  Krushunski waterfalls

 • Крушунските водопади, Маарата
  Krushunski waterfalls