• Качулата морска кучка; Морска кучка- звонимира
  Coryphoblennius galerita; Parablennius zvonimiri

 • Морски паун, очилата морска кучка
  Blennius (Lipophris) pavo Risso, 1810

 • Малка морска кучка, сфинкс
  - Blennius (Aidablennius) sphinx Valanciennes, 1836

 • Морска кучка, звонимира
  Blennius (Parablennius) zvonimiri Kolombatovic, 1892

 • Костур
  (Perca fluviatilis

 • Европейски сом
  Silurus glanis

 • Маришка мряна
  Barbus cyclolepis

 • Речен кефал
  Leuciscus cephalus

 • Псевдоразбора
  Pseudorasbora parva

 • Маришки морунаш
  Vimba melanops

 • Слънчева риба
  Lepomis gibbosus

 • Шаран
  Cyprinus carpio

 • Горчивка
  Rhodeus sericeus

 • Уклей
  Chalcalburnus chalcoides

 • Бял толстолоб
  Hypophthalmichthys molitrix

 • Гол шаран
  Cyprinus carpio

 • Лин
  Tinca tinca

 • Бял амур
  Ctenopharyngodon idella