• familia Emydidae -Водни костенурки

  • familia Gekkonidae - Гекони

  • familia Scincidae - Сцинкове

  • familia Anguidae - семейство Слепоци

  • familia Lacertidae - семейство Същински гущери

  • familia Typhlopidae - семейство Червейници

  • familia Boidae - семейство Бои

  • familia Colubridae - семейство Смокове

  • familia Viperidae - семейство Отровници

  • familia Testudinidae - Сухоземни костенурки

  • familia Geoemydidae - Южни водни костенурки