• Bivalvia -Миди

 • Gastropoda - Охлюви

 • Hirudinea - Пиявици

 • Oligochaeta – Малочетинести червеи

 • Polychaeta - Многочетинести червеи

 • Gordioida – Живи влакна

 • Adenophorea

 • Secernentea

 • Arachnida - паякообразни

 • Branchiopoda – Хрилоноги ракообразни

 • Malacostraca - Висши ракообразни

 • Entognatha - Скриточелюстни

 • Myriapoda - Многоножки /Diplopoda - Диплоподи

 • Insecta - Насекоми / Mantodea - Богомолки

 • Insecta - Насекоми / Coleoptera - Твърдокрили

 • Insecta - Насекоми / Dermaptera- Кожокрили

 • Dictyoptera - Хлебарки / Insecta - Насекоми

 • Insecta - Насекоми / Diptera-Двукрили

 • Insecta - Насекоми / Embioptera-Ембии

 • Insecta - Насекоми / Ephemeroptera-Еднодневки

 • Insecta - Насекоми / Hemiptera -Разнокрили

 • Insecta - Насекоми / Hymenoptera- Ципокрили

 • Insecta - Насекоми / Lepidoptera - Пеперуди

 • Insecta - Насекоми / Mecoptera- Скорпионици

 • Insecta - Насекоми / Megaloptera - Мегалоптери

 • Insecta - Насекоми / Microcoryphia - Скалоскачки

 • Insecta - Насекоми / Neuroptera -Мрежокрили

 • Insecta - Насекоми / Odonata – Водни кончета

 • Insecta - Насекоми / Orthoptera - Правокрили

 • Insecta - Насекоми / Sternorrhyncha - Въшки

 • Insecta - Насекоми / Plecoptera - Перли

 • Insecta - Насекоми / Psocoptera - Псокоптери

 • Insecta - Насекоми / Raphidioptera - Камилки

 • Insecta - Насекоми / Siphonaptera – Бълхи

 • Insecta - Насекоми / Strepsiptera - Стрепси

 • Insecta - Насекоми / Thysanoptera - Трипси

 • Insecta - Насекоми / Trichoptera - Ручейници

 • Insecta - Насекоми / Zygentoma - Тизанури

 • Myriapoda - Многоножки /Chilopoda- Хилоподи