За журнала

Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv (съкратено изписване „Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv“) е научно списание, издавано от Регионален Природонаучен музей – гр. Пловдив и Пловдивско Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, в което се отпечатват оригинални научни разработки в областта на палеонтологията и историчната геология, геология и спелеология, зоология, ботаника, екология, биогеография, музеология, история на природознанието, информация върху музейни колекции u др. Статиите се отпечатват английски език, като по изключение и след изричното съгласие на Редакционният борд се допуска и публикуване на Български език, като в този случай статията задължително съдържа разширено резюме (абстракт) на Английски.

След като статия премине положителни рецензии и бъде приета, тя веднага се публикува онлайн. Ръкописи могат да бъдат отхвърлени без рецензиране, ако те не отговарят на инструкциите за авторите или ако редакторът прецени, че те са извън обхвата на списанието.

Бюлетинът на Природонаучния музей - Пловдив следва стандартите за Етика и Злопотреби про публикуване, определени от Комитета по етика на публикациите (COPE). Следователно от всички заинтересовани страни се очаква да спазват стандартите за етично поведение: автори, рецензенти, редактори и издател.

Списанието приема статии за публикуване.

Online ISSN 2534-9635; Print ISSN 2534-9627

Периодичност: eдин брой годишно (Декември)

Тип на издаване: Open Access, печатно и в електронен вариант онлайн. Публикуването в списанието е безплатно и достъпа до съдържанието му е свободно.

За списанието
През 1970 г. Природонаучен музей - Пловдив издава том 1 на списанието „Известия на природонаучния музей Пловдив” (Bulletin of the Natural Science Museum Plovdiv). През 1973 г излиза и том 2.

Преди излизането на самостоятелното списание на Природонаучният музей – гр. Пловдив, научните работници в музея публикуват статии в „Известия на музеите в Пловдивска област“, а от 1975 г. - „Известия на музеите в Южна България”, от което до 1995 г. излизат 21 тома.

Със създаването на Bulletin of the Natural History Museum – Plovdiv, Регионален Природонаучен Музей - Пловдив възобновява издаването на свое научно списание. В списанието се приемат за публикуване кратки съобщения (до 4 страници), оригинални научни статии (от 4 до 10 страници) и обзорни статии (над 10 страници) в по-горе посочените области и оформени според Указанията за авторите.

Лого на списанието е палеоендемичният бръмбар Rhodopaea angelovi Gruev & Tomov, 19681, известен само от малък район в Родопите, южно от Пловдив. Видът е наименуван на проф. Павел Ангелов е един от първите директори на природонаучния музей в Пловдив, който е събрал типовите екземпляри.

ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ (НА АНГЛИЙСКИ)

E-mail: bnhm_plovdiv@abv.bg

От Редакционната колегия

 

Лиценз: 

__________

1 Gruev B., V. Tomov. 1968. A new genus and species Rhodopaea angelovi gen. et sp. n. (Coleoptera, Chrysomelidae) from Bulgaria. Rev. Ent. URSS, XLVII(3):553-555 (in Russian with English summary).