Екипът на Регионален Природонаучен Музей - Пловдив

 • гл. ас. д-р Огнян Тодоров - директор
 • д-р Юлиан Маринов –  завеждащ отдел Ботаника
 • Кристиян Владов – главен уредник
 • Стефан Кюркчиев – уредник зала "Терариум"
 • Ивайло Кутрянски - уредник зала "Морски аквариум"
 • Даниела Сариева - Връзки с обществеността - 0879601837
 • Александър Василчев - уредник зала "Тропик"
 • Аглика Панайотова - уредник
 • Александра Табакова - уредник
 • Павел Добрев - уредник
 • Мария Петрова - уредник Планетариум
 • Гергана Кичева - секретар
 • Мила Златарова – главен счетоводител
 • Антоанета Димова - счетоводител
 • Албена Дернева – касиер-домакин
 • Цветанка Попова – каса и резервации на билети
 • Гергана Пенева - хигиенист
 • Борислав Гечев - охрана