Програма за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие

Участие в разработването на "Програма за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие на Община Нова Загора".

Оборудване на научно образователен център за работа с деца

Разработен проект финансиран от Японското посолсво "Оборудване на научно образователен център за работа с деца". Equipment of Scientific Educational Centre for work with children.

Разработване на нови технологии за биологична борба с неприятелите по културните растения

Разработен проект финансиран от Министерството на Културата на Регионален Природонаучен Музей – Пловдив и Аграрен Университет - Пловдив:" Разработване на нови технологии за биологична борба с неприятелите по културните растения".