Обучение на ученици и извеждане на практически упражнения на студенти

Регионален природоначен музей- Пловдив взема активно участие както при обучението на ученици от различни класове от Пловдив и региона така и при извеждането на практически упражнения на студенти от Университетите в областта. В музея се провеждат и тематични мултимедийни презентации, различни изложби с биологична насоченост и други обществени прояви в това направление.

Човек и природа

Тук можете да намерите материали за занимателни изнесени уроци по “Човек и природа” и биология за ученици между 3ти и 7ми клас, които включват интересни експонати от различните експозиционни зали на Музея. Материалите са предоставени за свободно теглене, и включват версии за учители и за ученици.

Аквариум

Бозайници ниво 1

Бозайници ниво 2

Ботаника

Безгръбначни ниво 1

Безгръбначни ниво 2

Птици ниво 1

Птици ниво 2

 

Земноводни ниво 1

Земноводни ниво 2

 

Материалите са разработени от Сдружение “Приятели на Регионален природонаучен музей-Пловдив”, с финансовата подкрепа на Обществения борд на TELUS International за Европа 2017-2018 г. Благодарим и на Кийт Кели, Любов Домбева, Антон Робов, и Камен Козарев.

Музеен гид и работни листове

Безплатните образователни материали са изработени с подкрепата на Министерство на културата по проект, одобрен в конкурсна сесия „Музеят като образователна среда“, през ‎2018-2019 година.

Сладководен аквариум

Морски аквариум

Бозайници

Ботаника

Безгръбначни

Птици

Земноводни и влечуги

Фоае

Минерали

Палеонтология

Риби

Терариум

ГИД

Акваристика