КАМАО София спонсорира кръжока ни по астрономия

През месец март 2019 година обявихме откриването на кръжок по астрономия към РПНМ – Пловдив.

Изключително сме щастливи, че информацията за кръжока излиза и извън границите на град Пловдив: фирма КАМАО с офиси в София, Виена, Берлин и Инсбрук по собствена инициатива финансира инициативата, като пое таксите на всички 22 деца от първите две стартиращи групи. КАМАО е агенция за ефективна комуникация, основана през 2000 г. в региона Рейн-Майн, Германия. От 2016 г. CAMAO e представена и в София и има за цел да развива и подпомага млади българи, които търсят реализация в страната.

Повече за фирма КАМАО: https://www.camao.bg/