Електронна библиотека с литература за насекомите

Само свободни за ползване книги:
https://sites.google.com/view/nasekomite/home
 
1. Основни принципи на биологическата систематика

Запознава с правилата за даване на научни наименования на организмите, групиране според родството им и други основни правила в биологическата систематика.

https://drive.google.com/file/d/1qu-tRCb3U9Fsqw0_rBO0Txh4xk1-vydt/view

2. Морфология и систематика на насекомите

Електронно мултимедийно издание, с около 500 фотографии и 12 видеоклипа със звук. Предназначено е да улесни изучаването на морфологията, систематиката и биологията на насекомите.

! Видеоклиповете са флаш видео и възможността за гледането им е според възможностите на софтуера Ви.

https://drive.google.com/file/d/1ScvI81B67CI56G68ExVEZwHxY8a0T7Nr/view

3. Определител на насекоми

Определител на по-лесно разпознаваемите резреди, семейства, родове и видове насекоми в България. Съдържа над 300 авторски фотографии, плюс още снимки и фигури.

https://drive.google.com/file/d/1zB5G19h0uyo_bBBoUbDiW-d-rdDXyYXs/view

4. Определител на дневните пеперуди в Природен парк „Витоша“, том I

https://drive.google.com/file/d/1DUuU8DRCOLznSXdvzcyLmqUCX5_9-Yis/view

5. Определител на дневните пеперуди в Природен парк „Витоша“, том II

https://drive.google.com/file/d/1zJ5l3JQnOi9RFwYx_yT39OnD93VBhunl/view

6. Определител на животинските видове за оценка на гори с висока консервационна стойност - Издание на wwf България. Тук е само частта с насекомите.

https://drive.google.com/file/d/1GV_JYXgmgIHSu5BzETEAnuI5bovAjH2V/view

Със специални благодарности на проф. д. б. н. Димитър Бечев!