Провеждане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на седалки, разположени в залата на Планетариума при Регионален Природонаучен музей в гр. Пловдив".

pokana_sedalki.pdf

Документация_седалки_Планетариум.pdf

Методика_седалки.pdf

Проект_на_договор_за_доставка_-_седалки_Планетариум.doc

Технически_спецификации_седалки.pdf

Приложение_1_седалки.doc

Приложение_2_седалки.doc

Приложение_3_седалки.doc

Приложение_4_седалки.doc

Приложение_5_седалки.doc

Приложение_6__седалки.doc

Седалки.pdf