Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатична техника в сградата на регионален природонаучен музей - Пловд

RESHENIE.pdf

OBQVLENIE.pdf

TEHNICHESKA_SPECIFIKACIQ.pdf

METODIKA_KLIMATICI.pdf

DOKUMENTACIQ_UCHASTIE.PDF

OBRAZEC_1.doc

DOGOVOR.pdf

razqsnenie.pdf